Sunday, June 16News That Matters

Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi nasıl bir yer?

Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi

Genel Bilgi

2010 yılında Ankara kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, kendini tıp eğitimine adamış oldukca genc bir kurumdur.

Tesisler:
Tıp fakültesi, modern amfiler ve donanımlı laboratuvarlar da dahil olmak üzere yeni olanaklara sahiptir. Bu kaynaklar, teorik öğrenme ile uygulamalı pratik deneyim arasında dengeyi temin etmektedir.

Kapsamlı Müfredat:
Müfredat, tıp eğitimine kapsamlı ve multidisipliner bir yaklaşım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Temel tıp bilimlerini, klinik becerileri ve etik hususları kapsar ve mezunları gerçek dünyadaki sağlık hizmetlerinin zorluklarına hazırlar.

Klinik Eğitim:
Öğrencilerin üniversiteye bağlı hastane ve kliniklerde pratik deneyim kazanmasıyla klinik eğitime güçlü bir vurgu yapılmaktadır

Araştırma Odağı:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, araştırma girişimlerini aktif olarak teşvik etmekte ve desteklemektedir. Kurum, öğrencilere ve öğretim üyelerine tıbbi bilginin ilerlemesine katkıda bulunma fırsatları sağlayan araştırma merkezleri ve işbirlikleri kurmuştur.

Küresel Perspektif:
Küresel bir bakış açısının önemini kabul eden tıp fakültesi, uluslararası işbirliklerini, değişim programlarını ve araştırma ortaklıklarını teşvik etmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin küresel sağlık hizmetleri uygulamaları hakkında fikir edinmelerini sağlar.

Toplumsal Katılım:
Toplum hizmetine bağlılık, kurumun değer yargılarının ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenciler, yetersiz hizmet alan nüfuslara sağlık hizmetleri sağlayan sosyal yardım programlarına aktif olarak katılmaktadır.


Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi - Geceleyin
Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi – Geceleyin

Ulaşım

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesine en iyi nasıl ulaşabilirim?

Ankara Şehir Hastanesi’nin yanında ve çocuk hastane binası karşısındadır. Fakülte Bilkent Metrosu’na yakındır ve yürüyerek 10 dakikada ulaşılabilir. Diğer bir güzergah ise 339 & 112 numaralı otobüslere binmek ve Cocuk Acil durağında inmektir.

EĞİTİM

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pre-klinik Kısım Nasıldır?

Pre-klinik kısım birinci yıldan üçüncü yıla kadar uzanmaktadır. Tıbbi biyoloji, organik kimya, biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, anatomi, histoloji ve embriyolojinin temelleri öğretilmektedir. Bu, öğrenciye çeşitli seviyelerde insan vücudundaki işlemlerin temelleri hakkında bir bakış açısı kazandırır. Tıbbın klinik kısmıyla bazı yoğun bağlantılar kurulmakla birlikte, yukarıdaki alanların tüm insan bileşenlerinin ve değişimlerinin temelini oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Kısım Nasıldır?

Klinik bölüm Bilkent Şehir Hastanesi‘nde verilmektedir. Beşinci sınıfta çocuk psikiyatrisi ve altıncı sınıfta halk sağlığı dışındaki tüm alanlar burada öğretilmektedir.

4. Sınıf

Dördüncü yıldan itibaren, tıp öğrencisinin tıp mesleğinin pratik kısmına ilişkin bir bakış açısı kazandığı klinik bölüm başlar.

Dördüncü yılda, iç hastalıkları (2,5 ay), pediatri (2,5 ay), kardiyoloji (3 hafta), göğüs hastalıkları (3 hafta), genel cerrahi (3 hafta) ve kadın hastalıkları ve doğum (6 hafta) uzmanlık dallarında rotasyon yapılır. Her rotasyonun sonunda öğrenci teorik ve pratik bir sınava tabi tutulmaktadır. Teorik kısım final notunun %40’ını oluştururken, pratik kısım en büyük paya (%60) sahiptir. Pratik bölümde sözlü sorular sorulur.

Tıp fakültesinin dördüncü yılında hangi konular işlenir?

 • İÇ HASTALIKLARI
 • PEDIATRI (ÇOCUK HASTALIKLARI)
 • GENEL CERRAHİ
 • Kadın doğum
 • Göğüs Hastalıkları
 • KARDİYOLOJİ

5. Sınıf

Beşinci yıl, ondan fazla sınav olması dışında dördüncü yılla aynı yapıya sahiptir, ancak bunlar 3 haftadan uzun değildir. Bazıları sadece 1 hafta sürmektedir

Tıp fakültesinin beşinci yılında hangi konular işlenir?

 • BULAŞICI HASTALIKLAR VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 • NÖROŞİRÜRJİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
 • ACİL TIP
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ
 • KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
 • NÖROLOJİ
 • ÜROLOJİ
 • RADYOLOJİ
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • DERMATOLOJİ
 • NÜKLEER TIP
 • ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • PEDIATRIK CERRAHİ
 • PSİKİYATRİ
 • GÖZ HASTALIKLARI
 • KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA
 • KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

6. Sınıf

Tıp eğitimleri sırasında öğrenciler Dahiliye, Cerrahi Acil Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi gibi çeşitli branşlarda rotasyonlara tabi tutulurlar. Bu rotasyonlar, çeşitli tıp disiplinlerine kapsamlı bir şekilde maruz kalmayı sağlayarak öğrencinin uygulamalı deneyim kazanmasına ve sağlık hizmetleri konusunda bütünsel bir anlayışa sahip olmasına olanak tanır. Özellikle acil servislerde 24 saatlik nöbet almak, kritik vakaları yönetme becerilerini geliştirir. Beşinci yıladaki derslerden, öğrenci bir seçmeli dal seçme ayrıcalığını kazanarak belirli bir ilgi alanını daha derinlemesine inceleme ve tıp kariyerini daha da şekillendirme fırsatı elde eder.

Tıp fakültesinin altıncı yılında hangi konular işlenir?

 • İÇ HASTALIKLARI
 • CERRAHİ ACİL TIP
 • JİNEKOLOJİ VE DOĞUM
 • PEDIATRICS (ÇOCUK HASTALIKLARI)
 • PSİKİYATRİ
 • HALK SAĞLIĞI
 • AİLE HEKİMLİĞİ
 • GENEL CERRAHİ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Sistemi Nasıldır?

Bir den üçüncü sınıfa kadar olan sınavlar komite şeklindedir, yani işlenen çeşitli konularla ilgili 100 soru bulunmaktadır. Örnek olarak ikinci yıl sınavlarından birini ele alalım. Beşinci yılda 5 farklı sınava giriliyor ve her sınav anatomi ve fizyoloji gibi benzer konulara sahip olmakla birlikte farklı konuları kapsıyor. Örneğin, bir sınav kardiyoloji, diğeri ise nöroloji üzerinedir. Sınavlarda, geçmek için ulaşılması gereken minimum puan bulunmaktadır. Sınavın geçilememesi, dördüncü veya beşinci yılda olduğu gibi sınavın telafi edildiği anlamına gelmez. Daha ziyade, yıl içinde tüm sınavlardan elde edilen ortalama puan sayısı ile ilgilidir. Sonuçta öğrencinin sınavı geçebilmesi için ortalama 60 puana sahip olması gerekmektedi.

Ancak dördüncü ve beşinci yılda, öğrencinin her bir sınavı geçmesi, yani 60 puan alması gerekir. Sınavı geçemezlerse, yazın yeniden sınava girmeleri gerekir. Bunu da geçemezlerse, o ders için mümkün olan en erken sınava girmeleri gerekir.

Özet

Özetle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, farklı branşlardaki rotasyonlarla kapsamlı bir tıp eğitimi sunmaktadır. Gece nöbetleri, özellikle acil durumlarda, pratik deneyimi artırır.

Telefon: +90 (312) 906 20 00

E-posta: tipfakultesi@aybu.edu.tr; tiptahakkuk@aybu.edu.tr; tipogrenci@aybu.edu.tr

Fakültenin web sitesine aşağıdaki linkden ulaşılabilir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *